Taxivervoer is vervoer per personenauto, taxibus of rolstoelbus, voor mensen die niet op een andere manier kunnen reizen.

In Amstelveen kunt u op pad met Wmo-vervoer.

Vervoer in de regio: Wmo-vervoer

In Amstelveen is er Wmo-vervoer: vervoer voor iedereen die niet met het reguliere openbaar vervoer kan reizen. Het is vervoer van deur tot deur. U moet via de vervoerder een rit reserveren. U gebruik maken van Wmo-vervoer met een vervoerspas. Deze vraagt u aan bij uw gemeente. U krijgt een pas van de vervoerder met een klantnummer.

Meestal reist u met Wmo-vervoer samen met anderen. De taxi haalt dan verschillende passagiers op en rijdt dus niet altijd de kortste route van uw voordeur naar uw bestemming.

Hulp bij vervoer via de gemeente

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat iedereen kan meedoen. Dus ook: reizen. Bijvoorbeeld naar familie of vrienden, naar de winkel of naar een club of vereniging.

Kunt u niet meer zelf op pad met de fiets, bus of de trein? En krijgt u het vervoer niet georganiseerd met hulp van vrienden of familie? Dan kunt u om hulp vragen bij de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met het Amstelveenloket.

De gemeente kijkt wat uw problemen zijn en waar u het vervoer voor nodig heeft. Vervolgens stelt de gemeente een oplossing voor. Dat kan een taxipas zijn voor Wmo-vervoer. Het kan ook een andere oplossing of vervoersdienst zijn, als dat passend is in uw situatie. Meer lezen over het doen van een Wmo-melding.

Kosten reizen met Wmo-vervoer

Met een wmo-taxipas krijgt u doorgaans korting op Wmo-vervoer. De prijs ligt daardoor meer in de buurt van reizen met 'normaal' openbaar vervoer. U betaalt ook altijd een eigen bijdrage. Kijk op de website van Wmo-vervoer voor meer informatie over de kosten en het aantal kilometers dat u kunt reizen.

Valys

Wilt u langere afstanden reizen, dan kan dat met Valys. Valys is bovenregionaal vervoer: meer dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. U kunt met Valys ook een treinreis met een taxirit combineren.

Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u één van de onderstaande documenten hebben:

  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer
  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een rolstoel of scootmobiel via de Wmo
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente
  • Een OV-Begeleiderskaart

Als u deze documenten niet heeft: een verklaring van de gemeente waarin wordt uitgelegd dat u Valys nodig heeft.

U kunt de Valyspas digitaal aanvragen op pasaanvraag.nl. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier? Dit kunt u opvragen via de website van Valys.

U kunt bellen met Valys via telefoonnummer 0900-9630.

Taxivervoer naar werk of school

De Wmo-taxi is niet bedoeld om mee te reizen naar school of werk. Heeft u hier taxivervoer voor nodig, dan kunt u terecht bij het UWV.

Taxivervoer bij medische behandelingen

In sommige gevallen wordt het vervoer naar het ziekenhuis vergoed door de zorgverzekering. Dit betekent dat u er de Wmo-taxipas niet voor kunt gebruiken. Lees er meer over bij ziekenvervoer.

Hulpaanbod

Taxivervoer

Taxivervoer

Taxivervoer in alle mogelijke vormen.

Vervoer

Begeleiding bij het brengen naar bijvoorbeeld een huisarts of...

Organisaties

Taxi

Munckhof Taxi - Zaandam

 075-67 07 373 munckhof.nlPieter Lieftinckweg 111505HXZaandam

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod