Wanneer u bijzondere kosten moet maken die u niet zelf kunt betalen, dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen van de gemeente.

Bijzondere bijstand

Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld:

  • De eigen bijdrage voor rechtsbijstand of bewindvoering.
  • De eigen bijdrage voor zorgkosten, bijv. voor de tandarts, bril of psychologische hulp.
  • Extra kosten voor een dieet.
  • Kosten voor het vaker wassen van kleding, vanwege bijv. een handicap.

Voorwaarden

Bijzondere bijstand is alleen voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. U krijgt alleen bijzondere bijstand als u de kosten écht moet maken. De gemeente (en soms een arts) bekijkt of de kosten noodzakelijk zijn. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en hoeveel u dan krijgt.

Aanvragen

U kunt de bijzondere bijstand via een formulier aanvragen, te downloaden via de website van de gemeente. Voor vragen kunt u terecht bij het Amstelveenloket.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod