Werk, geld en uitkering

Schuldhulpverlening

Wanneer u er niet uitkomt met uw schuldeisers, kunt u schuldhulpverlening krijgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Amstelveenloket via 020-5404911. Tijdens een eerste gesprek wordt met u gekeken naar uw situatie en financieel advies gegeven. Indien u meer hulp nodig wordt met u een aanvraag voor een traject schuldhulpverlening ingediend.

Wat gaan ze doen?

Een traject schuldhulpverlening kan bestaan uit verschillende oplossingen. Soms krijgt u een periode begeleiding waarbij u zelf alle schulden volledig aflost met behulp van financieel advies of dat er aanvullende hulpverlening, zoals maatschappelijk werk wordt ingezet om uw situatie stabiel te houden.

Zijn de schulden niet binnen 3 jaar volledig af te lossen dan zal er een regeling worden getroffen met de schuldeisers.

Soms is het nodig dat de schuldhulpverleners tijdelijk uw inkomen beheren. Het uiteindeljike doel is dat u uw geldzaken weer onder controle hebt en zonder schulden verder kunt.

Hoe regel ik hulp?

Voor schuldhulpverlening van de gemeente komt u in aanmerking als u (dreigende) schulden heeft die u niet zelf kunt oplossen. Komt u ervoor in aanmerking, dan is de ondersteuning gratis. De hulp wordt geboden door Balans schuldhulpverlening. Kijk op de website van de gemeente voor meer informatie.

Voor een eerste afspraak belt u met het Amstelveenloket via 020-5404911. Neem voor deze afspraak een overzicht van uw schulden en de laatste inkomsten en uitgaven mee.

Zelf overzicht krijgen

U kunt ook terecht bij Participe voor de cursus 'omgaan met geld'. Of kijk voor tips op de website www.zelfjeschuldenregelen.nl

Zie ook