U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u in Nederland woont en niet genoeg verdient om van rond te komen.

Recht op bijstand

U krijgt alleen bijstand als u geen andere uitkering of tegemoetkoming kunt krijgen. Bijvoorbeeld een WW-uitkering of studiefinanciering. Kijk voor een overzicht van de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Een bijstandsuitkering is bedoeld om de periode totdat u weer een baan heeft, te overbruggen. Met een bijstandsuitkering bent u in principe verplicht om te solliciteren. De bijstand maakt deel uit van de Participatiewet.

Het UWV en de gemeente

Ga eerst naar Werk.nl, de website van het UWV. U schrijft zich daar in als werkzoekende bij het UWV.

U kunt zich voor een uitkering melden bij het Amstelveenloket in het raadhuis. Uw situatie wordt doorgenomen en u krijgt een gesprek met een klantmanager van de afdeling Werk en Inkomen. Tijdens het eerste gesprek met de klantmanager wordt met u werkmogelijkheden besproken en neemt vacatures met u door. Het is immers de bedoeling dat u zo snel mogelijk in uw eigen inkomen voorziet. Indien nodig wordt ter overbrugging een aanvraag voor een uitkering in behandeling genomen.

Voor het gesprek dient u een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs voldoet niet), uw CV en recent gedane sollicitaties en indien van toepassing uw partner mee te nemen.

Plichten in de bijstand

Als u in de bijstand zit, dan moet u zich aan bepaalde regels houden. Zo moet u aangeboden werk aannemen. En u moet het geen probleem vinden om te reizen of te verhuizen om aan werk te komen. De volledige lijst van plichten vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Houdt u zich niet aan deze plichten, dan krijgt u in sommige gevallen een lagere uitkering. De gemeente bepaalt dit.

Tegenprestatie

De gemeente kan mensen met een bijstandsuitkering vragen om een tegenprestatie. Wie een bijstandsuitkering krijgt, moet daar dan iets voor terugdoen. Gemeentes beslissen zelf aan wie ze een tegenprestatie vragen en hoe ze die invullen.

Taal leren

Vraagt u bijstand aan, dan moet u bewijzen dat u Nederlands kunt verstaan, spreken, lezen en schrijven. Dit heet de taaleis. Kunt u dit niet? En probeert u het ook niet te leren? Dan mag de gemeente uw uitkering verlagen.

Wilt u beter Nederlands leren? Kijk dan eens bij de tips.

Tozo: ondersteuning zelfstandigen vanwege het coronavirus

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een gemeentelijke noodvoorziening voor zelfstandigen die in de knel komen door de coronacrisis. U kunt controleren of u in aanmerking komt via de Krijg ik Tozo check van de Rijksoverheid. De regeling loopt nog tot 1 oktober 2021.

Voor het doen van een aanvraag kunt u terecht bij de afdeling Werk en Inkomen.

Meer lezen over Tozo.

Organisaties

UWV

UWV

 088-89 89 294 uwv.nlLa Guardiaweg 941043DLAmsterdam

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod