Werk, geld en uitkering

Bijstand

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u in Nederland woont en niet genoeg verdient om van rond te komen.

Recht op bijstand

U krijgt alleen bijstand als u geen andere uitkering of tegemoetkoming kunt krijgen. Bijvoorbeeld een WW-uitkering of studiefinanciering. Kijk voor een overzicht van de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Een bijstandsuitkering is bedoeld om de periode totdat u weer een baan heeft, te overbruggen. Met een bijstandsuitkering bent u in principe verplicht om te solliciteren. De bijstand maakt deel uit van de Participatiewet.

Het UWV en de gemeente

Ga eerst naar Werk.nl, de website van het UWV. U schrijft zich daar in als werkzoekende bij het UWV.

U kunt zich voor een uitkering melden bij het Amstelveenloket in het raadhuis. Uw situatie wordt doorgenomen en u krijgt een gesprek met een klantmanager van de afdeling Werk en Inkomen. Tijdens het eerste gesprek met de klantmanager wordt met u werkmogelijkheden besproken en neemt vacatures met u door. Het is immers de bedoeling dat u zo snel mogelijk in uw eigen inkomen voorziet. Indien nodig wordt ter overbrugging een aanvraag voor een uitkering in behandeling genomen.

Voor het gesprek dient u een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs voldoet niet), uw CV en recent gedane sollicitaties en indien van toepassing uw partner mee te nemen.

Bijzondere bijstand

Wanneer u bijzondere kosten moet maken, die u niet zelf kunt betalen, kunt u aanspraak maken op de bijzondere bijstand. Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld:

  • De eigen bijdrage voor rechtsbijstand of bewindvoering.
  • De eigen bijdrage voor zorgkosten, bijv. voor de tandarts, bril of psychologische hulp.
  • Extra kosten voor een dieet.
  • Kosten voor het vaker wassen van kleding, vanwege bijv. een handicap.

De gemeente (en soms een arts) bepaalt of de kosten noodzakelijk zijn. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand en hoeveel u dan krijgt.

U kunt de bijzondere bijstand via een formulier aanvragen, te downloaden via de website van de gemeente. Voor vragen kunt u terecht bij het Amstelveenloket.

Individuele inkomenstoeslag

Wanneer u al lange tijd een minimuminkomen heeft, komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u eenmaal per jaar van de gemeente krijgt, als u:

  • langere tijd (minimaal 3 jaar) van een minimuminkomen moet leven;
  • weinig of geen eigen vermogen heeft;
  • geen zicht op inkomensverbetering heeft;
  • kunt aantonen dat u heeft geprobeerd om meer inkomen te krijgen. Bijvoorbeeld door te solliciteren of te studeren.

Ontvangt u een bijstandsuitkering dan kunt u de aanvraag doen via uw klantmanager. Heeft u geen bijstandsuitkering maar wel een minimuminkomen en denkt u in aanmerking te komen dan kunt u het aanvraagformulier downloaden via de website van de gemeente. Voor vragen kunt u terecht bij het Amstelveenloket.

Plichten in de bijstand

Als u in de bijstand zit, dan moet u zich houden aan bepaalde verplichtingen. Zo moet u aangeboden werk aannemen en moet u bereid zijn om te reizen of te verhuizen om aan werk te komen. De volledige lijst van plichten vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Houdt u zich niet aan deze plichten, dan krijgt u in sommige gevallen een lagere uitkering. De gemeente bepaalt dit.

Tegenprestatie

De gemeente kan mensen met een bijstandsuitkering vragen om een tegenprestatie. Wie een bijstandsuitkering ontvangt, moet daar dan iets voor terugdoen. Gemeentes beslissen zelf aan wie ze een tegenprestatie vragen en hoe ze die invullen.

Taal leren

Vraagt u bijstand aan, dan moet u bewijzen dat u Nederlands kunt verstaan, spreken, lezen en schrijven. Dit heet de taaleis. Kunt u dit niet? En probeert u het ook niet te leren? Dan mag de gemeente uw uitkering verlagen.

Wilt u beter Nederlands leren? Kijk dan eens bij de tips.

Organisaties