Werk, geld en uitkering

Wet werk en inkomensvoorziening naar arbeidsvermogen (WIA)

Als u langdurig ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, moet uw werkgever uw loon doorbetalen. Heeft u geen werkgever, dan komt u in de Ziektewet terecht. Na 2 jaar kunt u een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

WIA aanvragen

Bent u na 2 jaar nog steeds ziek of arbeidsongeschikt? Dan kunt u misschien een WIA-uitkering krijgen. Vraag deze op tijd aan, uiterlijk na 1 jaar en 9 maanden ziekte. Anders komt u misschien zonder inkomen te zitten.

Een arts en een arbeidsdeskundige bepalen hoeveel procent van uw oude loon u nog kunt verdienen. Is dat 65 procent of minder? Dan komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering.

De WGA en de IVA

Binnen de WIA zijn er 2 soorten uitkeringen:

  • De WGA-uitkering is voor mensen die nog gedeeltelijk kunnen werken. Via de WGA krijgt u een uitkering als u door uw ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt bent.
  • De IVA-uitkering is er voor mensen die minstens 80% arbeidsongeschikt zijn en weinig of geen kans hebben op herstel.

Het UWV bepaalt voor welke uitkering u in aanmerking komt.

Gedeeltelijk aan het werk

Kunt u nog gedeeltelijk werken, dan kan het UWV u helpen met het vinden van werk. U krijgt hierbij hulp van een arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige kan u ook helpen met een re-integratietraject.

Voorziening aanvragen

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, maar wel werk hebt, dan kunt u bij het UWV ook een voorziening voor werk aanvragen. Dit kan een hulpmiddel of hulp zijn. Bijvoorbeeld een aangepaste werkplek, een gebarentolk of een auto-aanpassing. Meer hierover leest u bij Werkplekaanpassingen.

Wajong

EenĀ Wajong-uitkering is speciaal voor mensen die al vanaf jonge leeftijd een ziekte of een beperking hebben.

WAO

De WAO is niet afgeschaft, maar geldt alleen nog voor mensen die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen.

Zie ook
Organisaties