Wonen en huishouden

Crisisopvang

Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

Heeft u geen onderdak? Kunt u verder nergens terecht? Er zijn verschillende mogelijkheden voor mensen die snel hulp nodig hebben en niet thuis kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij:

  • een psychische crisis
  • relatieproblemen
  • mishandeling
  • financiĆ«le problemen

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met het Sociaal Loket van de gemeente voor jeugdhulp.

Is er sprake van crisis, neem dan contact op met Veilig Thuis, 0800-2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.
Zie ook