Zorg en ondersteuning

Eetstoornissen

Wanneer iemand erg bezig is met voeding en gewicht en een extreem eetpatroon ontwikkelt, kan er sprake zijn van een eetstoornis.

Hulp zoeken

Wanneer u of iemand in uw omgeving last heeft van een eetstoornis, is het belangrijk om snel hulp te zoeken. Een eetstoornis is gevaarlijk voor de gezondheid. Hoe eerder iemand hulp krijgt, hoe groter de kans op herstel.

Ga met vermoedens van een eetstoornis naar de huisarts. De huisarts kijkt samen met u wat voor hulp er nodig is.

Anorexia nervosa

Mensen met anorexia nervosa zijn geobsedeerd door eten en hun gewicht. Ze zijn bang om dik te worden. Ook al zijn ze ondertussen broodmager, ze blijven zich dik voelen en zijn altijd bezig met afvallen. Vaak sporten ze veel om het afvallen te versnellen. Naar de buitenwereld toe proberen ze hun eetgedrag te verbergen.

Boulimia nervosa

Mensen met boulimia nervosa zijn veel bezig met eten, hun gewicht en afvallen. Ze hebben regelmatig heftige eetbuien, waarbij ze de controle verliezen en zichzelf volstoppen met eten. Daarna proberen ze het weer kwijt te raken door te braken, laxeermiddelen te gebruiken en weer streng te diëten. Ze schamen zich voor hun eetbuien en proberen dit gedrag verborgen te houden.

Eetbuistoornis

Een eetbuistoornis heeft overeenkomsten met boulimia nervosa. Dat wil zeggen dat ook mensen met een eetbuistoornis zichzelf volstoppen. Maar, in tegenstelling tot mensen met boulimia, proberen ze niet daarna de calorieën weer kwijt te raken. Daarom komen ze snel aan.

Behandeling

Het is mogelijk om door behandeling een eetstoornis te overwinnen. Met therapie leren mensen met een eetstoornis stapje voor stapje weer een normaal eetpatroon aan. Vervolgens kunnen ook de (psychische) oorzaken van de eetstoornis worden behandeld.

In eerste instantie kunt u hiervoor terecht bij uw huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar een GGz-instelling, psycholoog of psychiater die is gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen. Een deskundige kijkt welke behandeling en begeleiding het beste bij u past. Die kan bijvoorbeeld bestaan uit dieetadviezen en deelname aan een therapiegroep. Soms is een opname noodzakelijk.

Begeleiding

Er zijn verschillende soorten begeleiding waar mensen met een eetstoornis baat bij kunnen hebben.

  • Begeleiding op verschillende levensgebieden.
  • Jongeren met een eetprobleem, die graag op zichzelf willen wonen, kunnen dat misschien met woonbegeleiding.
  • Heeft iemand meer toezicht nodig, dan is een instelling voor begeleid of beschermd wonen wellicht een mogelijkheid.

Vereniging rond eetstoornissen

De vereniging voor mensen met een eetstoornis is Weet. U kunt op de Weet.info terecht met uw vragen en verhalen, bijvoorbeeld via de lotgenotenlijn en het forum.