Zorg en ondersteuning

Persoonlijk plan (Wmo)

Een persoonlijk plan is een document waarin u vastlegt welke problemen u ervaart en welke oplossingen, zorg en ondersteuning daarbij passen. Het is een hulpmiddel om na te denken over wat voor ondersteuning u nodig heeft.

Persoonlijk plan en keukentafelgesprek

U mag een persoonlijk plan maken als u een melding doet bij het Amstelveenloket, maar dit is niet verplicht. Tijdens het keukentafelgesprek zal de medewerker van de gemeente u verschillende vragen stellen om samen met u een plan op te stellen.

Persoonlijk plan maken

Een persoonlijk plan maakt u in principe zelf. Komt u er alleen niet uit, vraag dan hulp aan iemand in uw omgeving. U kunt ook gratis hulp en advies krijgen van een cliëntondersteuner.

In deze brochure over het keukentafelgesprek (PDF, 505,7 kB) vindt u uitleg over het maken van een persoonlijk plan (vanaf pagina 11). In de brochure staat ook een stappenplan dat u kunt gebruiken om het persoonlijk plan op te stellen.

Online vragenlijst als hulpmiddel bij persoonlijk plan

Door een vragenlijst in te vullen over uw leven kunt u gemakkelijk een overzicht krijgen van wat er speelt. Dat kan handig zijn bij het maken van uw persoonlijk plan.

  • U kunt bijvoorbeeld eens kijken op Mijn ZRM, een website waar u uw zelfredzaamheid kunt meten door stellingen te beantwoorden. ZRM staat voor zelfredzaamheidsmatrix. Veel gemeenten werken met deze methode.
  • Op Zozorgik.nl vindt u een sjabloon waarmee u zelf een persoonlijk plan kunt maken.
  • Mijn kwaliteit van leven: op deze website kunt u met vragenlijsten uw situatie in beeld brengen. U kunt het resultaat gebruiken bij het maken van een persoonlijk plan. Maar de gegevens helpen ook om voor heel Nederland een beeld te schetsen. De makers van de website gebruiken dit om landelijk aandacht te vragen voor betere zorg.