Zorg en ondersteuning

Het keukentafelgesprek

Vraagt u ondersteuning van de gemeente? Of heeft iemand anders u hiervoor aangemeld? Dan wordt u waarschijnlijk uitgenodigd voor een keukentafelgesprek.

Wat is een keukentafelgesprek?

Als u contact zoekt met de gemeente, via het Amstelveenloket en om hulp of ondersteuning vraagt, dan heet dat een melding. Na deze melding wordt met u een huisbezoek gepland. Dat gesprek heet ook wel 'het keukentafelgesprek'.

Het gesprek wordt liefst bij u thuis gevoerd, vandaar de naam keukentafelgesprek. In de praktijk kan het gesprek ook ergens anders plaatsvinden.

Tijdens het keukentafelgesprek praat u met een indicatieadviseur. Het gesprek gaat over uw hulpvraag en de mogelijke oplossingen daarvoor. Na het gesprek wordt een plan gemaakt om uw problemen aan te pakken.

Wie zijn er bij?

Het keukentafelgesprek voert u met een indicatieadviseur. Het kan zijn dat u het gesprek heeft met méér dan 1 persoon.

De gemeente zal ook vragen of u iemand uit uw omgeving wilt meenemen. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid of een mantelzorger.

U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner meenemen naar het gesprek.

3 onderdelen

Tijdens het gesprek komen 3 belangrijke vragen aan bod:

Wat kunt u zelf doen?

Wat kunt u zelf doen om uw hulpvraag of probleem op te lossen? Zijn er nog mogelijkheden waar u zelf niet aan had gedacht? Dingen zelf oplossen heet ook wel het gebruiken van uw eigen kracht.

Wat kunt u samen met anderen doen?

Wat kunt u doen met hulp van de mensen om u heen, met uw sociale netwerk? Zijn er al mensen die voor u zorgen? Of die u helpen? Zijn er misschien andere mensen die u daarvoor kunt vragen?

Vindt u het lastig om hulp te vragen? Lees dan de tips onder Durf te vragen.

Wat voor hulp is er mogelijk?

Is er een dienst of activiteit in uw gemeente waar u uw probleem mee kunt oplossen? Dat is vaak professionele hulp of hulp van vrijwilligers.

De indicatieadviseur kijkt dan of er een bestaande dienst is waar u gebruik van kunt maken: een algemene voorziening.

Of dat er voor u een persoonlijke oplossing nodig is: een zogenaamde individuele voorziening of maatwerkvoorziening.

Tips voor de voorbereiding

Wilt u weten hoe u zich voorbereidt op het keukentafelgesprek? Lees dan de tips.

Zie ook