Zorg en ondersteuning

Wettelijke regels over het keukentafelgesprek

In de wet is een aantal dingen vastgelegd over het gesprek met de gemeente. De gemeente moet binnen 6 weken na uw melding een keukentafelgesprek met u houden en uw situatie goed onderzoeken. Na het gesprek krijgt u van de gemeente een verslag, waar u op mag reageren.

Het besluit

Na het huisbezoek neemt de indicatieadviseur een besluit. Dit besluit dient binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag genomen zijn, tenzij er logische redenen zijn waarom dit niet lukt. Mocht het langer duren dan 8 weken neem dan contact op met het Amstelveenloket. Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen in bezwaar gaan. Heeft u hulp nodig bij het indienen van een bezwaar dan kunt u hulp vragen via onafhankelijke clientondersteuning.

Gratis professionele hulp

Bij het keukentafelgesprek kunt u gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Ook bij de voorbereiding. De cliëntondersteuner kan u meer vertellen over uw rechten. En uitleggen wat u kunt verwachten van de gemeente.

Zie ook