Een begeleider kan u ondersteunen bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. U regelt deze vorm van begeleiding via de gemeente.

Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Bijvoorbeeld vanwege een beperking of psychiatrische problemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan in dit soort gevallen ondersteuning bieden.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Vormen van begeleiding

Onder begeleiding kan bijvoorbeeld vallen:

  • Hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie.
  • Begeleiding bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging.
  • Begeleiding in een groep, ook dagbesteding genoemd.

Begeleiding via de gemeente

Begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij de gemeente. U kunt contact opnemen met het Amstelveenloket. Of direct een melding doen.

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u via de gemeente begeleiding kunt krijgen en hoe die begeleiding er precies uitziet. Uw situatie wordt bekeken in het keukentafelgesprek. De Wmo-indicatieadviseur bespreekt samen met u waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En welke hulp u al van anderen ontvangt of via een andere laagdrempelige oplossing. Meer over de werkwijze van de gemeente leest u op de pagina over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving of samen met een cliëntondersteuner.

Bent u specifiek op zoek naar gezinsondersteuning? Of is de begeleiding nodig voor uw minderjarige kind? U kunt bij het team of de afdeling voor jeugdhulp in uw gemeente terecht voor jeugdhulp.

Eigen bijdrage

Krijgt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Hulpaanbod

Individuele begeleiding (Wmo)

Thuisbegeleiding w.m.o.

Als wij een indicatie binnen krijgen van de gemeente, gaan wij...

Ambulante begeleiding ASS

Zie de informatie bij soort ondersteuning/begeleiding.

Thuisbegeleiding

Soms ontstaan er thuis problemen die u zelf niet meer kunt...

Regieondersteuning

professional organizing

Ik kan ondersteunen en samen met u keuzes maken en begeleiden bij...

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante Woonbegeleiding

Mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking hebben...

Ambulante ondersteuning

Blijf Groep geeft hulp op maat. Afhankelijk van de ernst van de...

Ambulante ondersteuning

Blijf Groep geeft hulp op maat. Afhankelijk van de ernst van de...

Gezinscoaching en gezinsondersteuning

Begeleide Omgangsregeling BOR bij echtscheiding

Ouders die bij echtscheiding een Omgangsregeling willen treffen...

Gezinsondersteuning

De begeleider kijkt samen met de ouders waar precies de problemen...

Hulp bij de opvoeding

Begeleider en ouders kijken samen wat precies de hulpvraag is. De...

Opvoedingsondersteuning

Opvoedspreekuur

Opvoedspreekuur: Aanbod van 1-4/5 gesprekken over waar ouders in...

Jeugd- en opvoedhulp

Altra is een grote instelling voor speciaal onderwijs en jeugd...

Adviespunt Ons Tweede Thuis

Diagnostiek, therapie, training, advies, deskundigheidsbevordering.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod