Als iemand niet in staat is om zijn eigen financiƫn te regelen, kan een bewindvoerder dit overnemen. Als er ook hulp nodig is bij het regelen van andere zaken, zoals de zorg, kan een mentor helpen. Een curator regelt zowel de zorg als de financiƫn. Meer informatie over curatele, bewind en mentorschap: www.rechtspraak.nl

Voor kwetsbare groepen

Meestal gaat het om mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische stoornis, een verslavingsprobleem of een gezondheidsprobleem zoals dementie. Bewindvoering voor kwetsbare groepen heet ook wel 'beschermingsbewindvoering'.

Maar bewindvoering kan ook zijn voor mensen die in de schuldsanering terecht zijn gekomen. Dan gaat het om WSNP-bewind.

Om misbruik te voorkomen

Het gebeurt dat anderen misbruik maken van de situatie van een kwetsbaar persoon. Beschermingsbewind is bedoeld om dat te voorkomen. Bij bewindvoering wijst de kantonrechter iemand aan die opkomt voor de belangen van die persoon.

De bewindvoerder

Een bewindvoerder kan iemand zijn uit de directe omgeving van de persoon. Maar het kan ook een instelling zijn. Een bewindvoerder beheert het geld en de bezittingen van degene die onder bewind staat. Het kan gaan om al iemands geld en bezittingen, maar ook om een gedeelte daarvan.

De aanvraag voor bewindvoering moet bij de kantonrechter worden gedaan. Aan het einde van elk jaar moet de bewindvoerder verantwoording afleggen aan de kantonrechter. De bewindvoerder moet dan laten zien hoe het gaat met de geldzaken van degene die onder bewind staat.

De mentor

Vaak heeft iemand naast een bewindvoerder ook een mentor nodig. Het mentorschap is bedoeld om persoonlijke zaken als verzorging, verpleging en behandeling voor iemand te regelen. Een mentor regelt dus niet iemands geldzaken. Een mentor is er ook om te ondersteunen bij het maken van beslissingen. Het doel is om iemand zoveel mogelijk zelf te laten beslissen. Kan dat niet, dan maakt de mentor de keus.

De curator

Curatele is een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Een curator regelt niet alleen de geldzaken, maar ook de persoonlijke zaken van een volwassene die dat zelf niet kan. Een curator is vaak een familielid, maar kan ook bij een organisatie werken. U kunt zelf een curator voordragen.

Handelingsonbekwaam

Iemand die onder curatele is gesteld, is handelingsonbekwaam. Dat betekent dat diegene nog maar weinig zelf kan beslissen of regelen. Voor alle 'rechtshandelingen' is toestemming nodig. Bijvoorbeeld voor kopen, huren, lenen of het tekenen van een contract.

Organisaties

Bewindvoerder of mentor

Parel Bewindvoering

 020-64 12 784 parelbewindvoering.nl

NCM Bewindvoering - Amsterdam

 06-26 32 70 75 ncm-bewindvoering.nl

Budgetondersteuning Nederland B.V.

 075-61 27 882 budgetondersteuning.nl

Vergelijk hulpaanbod