Bij een mantelzorgondersteuner kunt u uw vragen stellen over alles wat komt kijken bij de zorg. Bijvoorbeeld: hoe u de zorg kunt regelen, hoe u zelf leuke dingen kunt blijven doen, hoe u goed omgaat met de aandoening van uw naaste en welke hulpmiddelen er mogelijk zijn.

Steunpunt mantelzorg

In Amstelveen kunt u terecht bij Mantelzorg & Meer voor informatie en ondersteuning. Tel. 020 - 333 53 53.

Zij kunnen regelwerk van u overnemen, zoals het aanvragen van een pgb. Soms regelen zij ook respijtzorg.

MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Zij behartigen de belangen van mantelzorgers en geven ondersteuning.

U kunt lid worden van MantelzorgNL of naar hun Mantelzorglijn bellen (030 760 60 55). U kunt daar terecht met al uw vragen, zorgen en problemen.

Ouderenadviseur of cliëntondersteuner

Heeft u behoefte aan hulp bij het regelen van de zorg? Een cliëntondersteuner kan met u meedenken, helpen met aanvragen van zorg, en u helpen in het contact met zorginstellingen. Meer lezen over cliëntondersteuning.

Een ouderenadviseur is gespecialiseerd in de vragen en problemen over zorg die ouderen tegenkomen. Een ouderenadviseur is er ook om mantelzorgers te adviseren over de zorg voor een ouder iemand. Meer lezen over ouderenadvies.

Casemanager dementie

Een casemanager dementie ondersteunt mensen met dementie en mantelzorgers bij al hun vragen over dementie. Daarnaast biedt hij of zij informatie over zorgmogelijkheden en helpt eventueel zorg te regelen. De casemanager is uw aanspreekpunt voor vragen, ook wanneer er meerdere zorgverleners betrokken zijn. De casemanager dementie wordt soms ook wel dementieverpleegkundige genoemd.

U kunt bij het Amstelveenloket, uw huisarts of uw zorginstelling navragen of u een casemanager dementie kunt krijgen. Vaak is dit een wijkverpleegkundige.

Soms heeft de gemeente ook een aparte dementieconsulent, waar u terecht kunt voor tips, ondersteuning en hulp bij de zorg voor iemand met dementie.

Mantelzorgmakelaars

Als mantelzorger moet u veel regelen. Een mantelzorgmakelaar kan u hierbij helpen, bijvoorbeeld bij de administratie. Mantelzorgmakelaars kunnen ook bemiddelen tussen u en uw werkgever, als u werk en mantelzorg wilt combineren.

Bij Mantelzorg en Meer kunt u terecht voor hulp van een mantelzorgmakelaar.

Cursus of lotgenotencontact

Tijdens een cursus voor mantelzorgers of een lotgenotenbijeenkomst kunt u veel informatie opdoen over mantelzorg en het omgaan met de aandoening of beperking van uw naaste.

Zulke bijeenkomsten worden vaak georganiseerd door Mantelzorg en Meer. Of door patiëntenverenigingen. U kunt onder het kopje 'Hulpaanbod' kijken wat er beschikbaar is of contact opnemen met Mantelzorg en Meer voor meer informatie.

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

Informatiebijeenkomsten voor familieleden over diverse psychiatrische...

Tijdens de informatiebijeenkomsten staat steeds een ander thema...

Cursus Omgaan met psychische klachten voor familieleden van mensen met...

In de cursussen wordt informatie en uitleg gegeven over de...

Familiespreekuur

Op het familiespreekuur kunnen familieleden van mensen met...

Lotgenotencontact mantelzorgers

Alzheimer Café

Zie informatie Alzheimer Café op website...

Regionale inloopbijeenkomsten

Ouders kunnen met elkaar en vrijwilligers van Balans tips, ideeen...

Lotgenotencontact

Op de website www.naasteninbeeld.nl staan ervaringsverhalen. Via...

Organisaties

Steunpunt mantelzorg

Mantelzorg & Meer

 020-51 27 250 mantelzorgenmeer.nlBouwerij 41185XXAmstelveen

Verpleeghuis Groenelaan

 020-42 66 600 amstelring.nlDe Helpende Hand 91186ABAmstelveen

Mantelzorgorganisatie

Mantelzorg & Meer

 020-51 27 250 mantelzorgenmeer.nlBouwerij 41185XXAmstelveen

Mantelzorg & Meer

 020-51 27 250Bouwerij 41185XXAmstelveen

Uw Mantelzorgmakelaar Joke Tiemersma

 06-13 85 83 98 uwmantelzorgmakelaar.net

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod