Worden de zorg en het huishouden u te veel, dan kunt u hulp inschakelen. Vrijwillige of professionele hulp- en zorgverleners kunnen u helpen om de zorg en allerlei praktische taken iets makkelijker te maken.

Respijtzorg

Respijtzorg of vervangende mantelzorg is zorg die meestal tijdelijk aan de hulpbehoevende wordt gegeven als vervanging of aanvulling voor de zorg die u biedt. U hebt dan even vrij.

Respijtzorg kan zowel door vrijwilligers als door professionele hulpverleners gegeven worden. Kijk voor meer informatie op de pagina over respijtzorg.

Hulp bij het huishouden

Iemand van een thuiszorgorganisatie komt langs om huishoudelijk werk te doen voor de hulpbehoevende, zodat u zich meer op andere taken kunt richten. Als u graag hulp bij het huishouden wilt, kunt u dat bij de gemeente melden.

Thuiszorg

Iemand van een thuiszorgorganisatie komt langs om een deel van de zorg aan de hulpbehoevende te geven. Bijvoorbeeld helpen met aankleden of wassen. U kunt hierbij denken aan verzorging en verpleging of begeleiding.

Hulpmiddelen

Er zijn allerlei hulpmiddelen en voorzieningen beschikbaar, die de zorg voor uw naaste makkelijker kunnen maken, zoals:

Ergotherapie

Een ergotherapeut kan het uitvoeren van dagelijkse activiteiten door uw naaste wat gemakkelijker maken. Door oefeningen en advies over hulpmiddelen kan uw naaste misschien nog wat langer zelfstandig zijn.

U kunt zonder verwijzing terecht bij de ergotherapeut. Meer lezen over ergotherapie.

Geldzaken, administratie, regelingen

Kost het u moeite om de administratie op orde te houden, dan kunt u misschien hulp krijgen bij de thuisadministratie. U kunt ook eens kijken naar de tips om zelf uw administratie aan te pakken.

Kan uw naaste niet meer zelf beslissen over zijn of haar geldzaken, dan moet er een bewindvoerder en eventueel een mentor worden aangewezen. Tenzij iemand zijn wensen al eerder heeft vastgelegd door middel van een levenstestament.

Vindt u het moeilijk om de zaken rondom de zorg goed te regelen, dan kunt u wellicht gebruik maken van cliëntondersteuning of advies vragen bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning.

Vergelijk hulpaanbod