Als u werkt en zwanger bent, heeft u volgens de wet recht op minimaal 16 weken zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.

Duur verlof

U heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof, vóór de geboorte van uw kind. Na de geboorte van uw kind heeft u nog 10 weken bevallingsverlof.

  • U kunt tot 4 weken voor de geboorte doorwerken. De 2 weken zwangerschapsverlof waar u recht op heeft, komen dan bij het bevallingsverlof.
  • Wordt uw kind eerder geboren dan verwacht? Dan wordt het resterende zwangerschapsverlof opgeteld bij het bevallingsverlof.
  • Ook als uw kind na de uitgerekende datum wordt geboren, heeft u recht op 10 weken bevallingsverlof.

Verlof spreiden

U hoeft uw verlof niet als één lange periode op te nemen. U kunt ervoor kiezen om 6 weken na de bevalling weer te gaan werken, maar dan in deeltijd. De laatste 4 weken van het bevallingsverlof kunt u dan flexibel inzetten over een periode van 30 weken. Dit doet u in overleg met uw werkgever.

Zwangerschapsuitkering aanvragen

Wilt u met zwangerschapsverlof gaan? Dan moet u dit uiterlijk 3 weken van tevoren melden bij uw werkgever. Maar het is prettig om dit ruim voor die tijd te doen.

U krijgt een zwangerschapsuitkering van het UWV. Meestal regelt uw werkgever dit. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Ook als u een uitkering heeft of zelfstandige bent, kunt u een zwangerschapsuitkering aanvragen. Meer uitleg vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Ontslag bij zwangerschap

U mag niet ontslagen worden tijdens uw zwangerschap. Ook niet tijdens het verlof en de eerste 6 weken daarna. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen.

Daarnaast mag zwangerschap ook nooit een reden zijn om:

  • u af te wijzen tijdens een sollicitatie;
  • u te ontslaan tijdens uw proeftijd;
  • uw contract niet te verlengen.

Heeft uw werkgever toch plannen om u te ontslaan? Of wordt uw contract niet verlengd vanwege uw zwangerschap? Vraag dan juridisch advies. Bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket.

Wordt u alsnog ontslagen, dan kunt u contact opnemen met het College voor de Rechten van de Mens om een klacht in te dienen.

Bevallingsverlof bij ziekenhuisopname

Moet uw kind na de bevalling meer dan een week in het ziekenhuis blijven? Dan kunt u recht hebben op extra verlof. U leest meer over de regeling op UWV.nl.

Minder werken

Veel vaders en moeders vinden het prettig om minder te gaan werken in het eerste jaar na de geboorte van hun kind. Dat is mogelijk door ouderschapsverlof op te nemen.

Geboorteverlof partner

Heeft u een partner? Dan heeft die recht op geboorteverlof.

Vergelijk hulpaanbod