Algemene informatie

Ondersteuning bij leven met een beperking.
MEE Amstel en Zaan is er voor alle mensen met een beperking, ontwikkelingsachterstand, of chronische ziekte of autisme. Maar ook voor hun partner, ouders en/of verzorgers, familie, buren en medewerkers van andere organisaties.
Bij MEE Amstel en Zaan kan men terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Dit kan gaan over alle terreinen van het dagelijks leven. MEE Amstel en Zaan heeft verschillende bezoekadressen in de regio waar na het maken van een afspraak terecht kan.

Daarnaast biedt MEE Amstel en Zaan ook een uitgebreid cursusaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen. Dit aanbod is voor mensen met een beperking of hun omgeving. Op de website van MEE staat bij Aanbod waar in de regio in en rond Amsterdam cursussen worden aangeboden.

Contactinformatie

 020-51 27 272 (Algemeen nummer) www.mee-az.nlLaatste controle: april 2021

Postadres
Derkinderenstraat 10-181062DB Amsterdam

Hulpaanbod

Wonen op jezelf : cursus voor mensen die moeilijk leren en zelfstandig (willen) wonen

De cursus bestaat uit 4 blokken. Elk blok bestaat uit 5 bijeenkomsten waarin verschillende onderwerpen worden behandeld. De deelnemers kiezen zelf welke blokken zij wileln volgen. 1. Woning en woonomgeving 2. Vrijetijdsbesteding 3. Zorgen voor jezelf 4.Sociale contacten en sociale vaardigheden

Maak je sterk : weerbaarheidstraining

Centraal staat het herkennen en aangeven van grenzen. De deelnemers leren een aantal vecht- en verdedigingstechnieken, zodat zij zich kunen weren. Ook wordt veel aandacht besteed aan houding en stemgebruik. Hoe zien deelnemers zichzelf? En hoe zien de anderen hen? Hoe kom je sterk en krachtig over? Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat.

Autisme - Informatiecursus

Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gegeven over autisme en wisselen de deelnemers ideeën en ervaringen uit. Er wordt gewerkt aan de hand van thema's zoals: * wat is autisme precies? * wat herken je bij je kind * waar loop je tegenaan bij de opvoeding * welke behandelmethoden zijn er *...

Hersenletsel : omgaan met veranderingen (Partnercursus)

Deelnemers krijgen inzicht in het gedrag van hun partner en leren hier mee on te gaan. Door het delen van ervaringen vinden deelnemers herkenning bij elkaar. Punten die aan bod komen zijn: * hoe werken de hersenen * wat zijn de mgoelijke gevolgen van hersenletsel * omgaan met partner met hersenletsel * omgaan met stress en emotie

Sociale vaardigheidstraining (ZML) : training voor volwassen mensen die zeer moeilijk leren

Door sociale vaardigheden te oefenen krijgen de deelnemers meer zelfvertrouwen. Hierdoor maken zij makkelijker contact met anderen en kunnen zijn beter voor zichzelf opkomen. De deelnemers en de trainers praten over allerlei situaties. Zij oefenen met de volgende onderwerpen: * kennismaken *...

Omgaan met je moeilijk lerende puber

Ouders leren beter om te gaan met de ontwikkelingen die hun moeilijk lerende kind doormaakt in de puberteit.Onder leiding van twee trainers worden onder meer de volgende onderwerpen besproken: ■wat betekent het om ouder te zijn van een moeilijk lerende puber ■welke problemen kunnen zich...

Gehandicaptenzorg

Iedereen met een vraag die te maken heeft met een beperking kan contact opnemen met Informatie en Advies van MEE Amstel en Zaan, waarna gekeken wordt of MEE u verder kan helpen of dat er doorverwezen wordt naar een andere organisatie. Hoort de vraag bij MEE dan wordt u aangemeld en krijgt u een vaste consulent die u verder gaat helpen.

Informatie en advies m.b.t. leven met een beperking

Informatie en advies m.b.t. leven met een beperking

Ondersteuning bij de opvoeding

Ouders van jonge kinderen met een handicap of een ontwikkelingsachterstand kunnen bij MEE terecht voor vragen over opvoeding of voor praktische ondersteuning bij de opvoeding. Kortdurende ondersteuning en Triple P.

Informatiebijeenkomsten voor mensen met een beperking

Informatiebijeenkomsten voor mensen met een beperking

Vriendschap, relaties en seksualiteit : voor volwassenen die (zeer) moeilijk leren

De deelnemers weten na de cursus meer over vriendschap, relaties en seksualiteit. Zij leren vriendschappen aan te gaan en te onderhouden. Ze krijgen voorlichting over verschillende soorten relaties. En over hoe je seks kan hebben op een veilige en prettige manier. De deelnemers leren dat iedereen...

Sociale vaardigheidstraining (ML) : voor mensen vanaf 18 jaar die moeilijk leren

Samen met twee trainers bespreken de cursisten lastige situaties en oefenen zij hoe zij daar mee om kunnen gaan. Er zijn twee sociale vaardigheidstrainingen. Sova 1: is er voor mensen die willen leren hoe zij contact kunnen maken en onderhouden met anderen. Zij oefenen de vaardigheden...

Hanen Oudercursus (communiceren met je kind met een taalontwikkelingsstoornis)

Het Hanen ouderprogramma is een stap-voor-stapcursus om de communicatie met het kind te verbeteren en om de taalontwikkeling van het kind te stimuleren. De cursus is opgezet volgens het in Canada ontwikkelde Hanenouderprogramma. Het programma wordt gegeven door een consulent van MEE Amstel en...

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die moeilijk leren

De kinderen maken in kleine stapjes kennis met sociale vaardigheden. Hierdoor krijgen zij meer zelfvertrouwen en maken zij makkelijker contact. De naam TumTum is ontleend aan de gehanteerde methodiek waarbij de kinderen tumtummetjes (snoepjes) verzamelen door hun actief opstelling. In spelvorm en...

Brusjesgroep : voor broertjes en zusjes van kinderen met een beperking

Kinderen die een broer of zus hebben met een beperking, autisme of chronische ziekte met elkaar in contact brengen en ervaringen laten uitwisselen De kinderen komen zonder hun ouders bij elkaar. Er is een gezellige lunch en door middel van spel, toneelstukjes en tekenen kunnen de kinderen...

Autisme - Oudercontactgroep

Ouders krijgen informatie en praten met elkaar over onderwerpen die zij belangrijk vinden. ook wordt er soms een onderwerp voorbereid door de gespreksleiders. Mogelijke onderwerpen zijn: * hoe beleeft jouw kind de wereld * mogelijkheden op gebied van onderwijs * omgaan met onbegrip uit je...

Positief Opvoeden - Triple P : voor ouders van een kind met een beperking

In deze cursus leren ouders hoe ze het gedrag van hun kind met een beperking op een positieve manier kunnen beïnvloeden, en hoe ze om kunnen gaan met ongewenst gedrag. Doel is de ouders te helpen bij opvoedingsvaardigheden te verbeteren en een positieve relatie met hun kind op te bouwen. Ouders...

Grip op je knip : omgaan met geld

De deelnemers leren goed om te gaan met geld, een administratie bij te houden en te sparen. In de cursus leren zij keuzes te maken over waar zij hun geld aan uitgeven. De deelnemers ontvangen een map waarin zij hun post kunnen opbergen. In die cursus leren zij post te sorteren, een eigen...

Heft in eigen handen : cursus voor mensen met een lichamelijke of chronische beperking

Praktische informatie en ervaringen uitwisselen, eigen capaciteiten en mogelijkheden herontdekken, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid vergroten. Tijdens de cursus wisselen de cursisten informatie en ervaring uit rond diverse thema\'s zoals wet- en regelgeving, omgaan met instanties en vrije tijd....

Go for it! Ontdek wie je bent : sociale vaardigheidstraining

Soms is het lastig om voor jezelf op te komen. Je weet dan niet wat je moet zeggen en hoe je je moet gedragen. Je weet vaak ook niet wat de ander voelt en denkt. In de training kom je te weten wat je leuk vindt en hoe je kan reageren op anderen. Dan wordt het contact met anderen aangenaam. Wat...

Lentekriebels

De deelnemers leren vriendschappen aan te gaan en te onderhouden. Zij krijgen voorlichting over verschillende soorten relaties. En over hoe je seks kan hebben op een veilige en prettige manier. De deelnemers leren dat iedereen grenzen heeft en dat je ‘stop’ mag zeggen. Ook denken de...

Social media training voor jongeren van 12 tot 18 jaar die moeilijk leren

Deelnemers maken kennis met de mogelijkheden en gevaren van social media. De nadruk ligt op de bewustwording. Wat doe je online en wat niet. De cursisten gaan vooral zelf aan de slag met onder andere Facebook en Hyves. Een profiel aanmaken of aanpassen en al doende leren hoe dit goed en veilig...

Sociaal juridische dienstverlening voor mensen met een beperking

Sociaal juridische dienstverlening voor mensen met een beperking

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Cliëntondersteuning
Vergelijk hulpaanbod