Algemene informatie

Bij Koninklijke Visio kan iedereen terecht met vragen over leven, leren, werken en wonen met een visuele beperking. Visio biedt informatie en advies en verschillende vormen van revalidatie, begeleiding, onderwijs en wonen.

Onze diensten zijn er voor kinderen en volwassenen die slechtziend of blind zijn, al dan niet in combinatie met een verstandelijke of andere zintuiglijke of lichamelijke beperking. Ook mensen die professioneel of persoonlijk betrokken zijn bij die kinderen en volwassenen kunnen bij Visio terecht voor ondersteuning en deskundigheidsbevordering.

Contactinformatie

Verzamelgebouw 088-58 55 700Hettenheuvelweg 41-431101BM Amsterdam www.visio.orgLaatste controle: november 2020

Plan route

Hulpaanbod

Ontwikkelingsbegeleiding 0-6jaar

Consultatie en Advies: Ouders en andere betrokkenen krijgen informatie over de visuele aandoening van het kind en de daaruit voortvloeiende beperkingen, adviezen over eventuele aanpassingen, hulpmiddelen en begeleidingsmogelijkheden. Visuele training: Bij slechtziende kinderen worden, door het...

Aanpassing in/bij de woning

Advisering ten aan zien van verlichting en licht hinder.

Woonbegeleiding in thuissituatie

Visio biedt woonbegeleiding in de thuissituatie.

Geavanceerde apparatuur

In het onderzoek geavanceerde apparatuur wordt er, afhankelijk van de vraag, gekeken naar geschikte aanpassingen of mogelijkheden voor het werken met onder meer een computer, gesproken boek, mobiele telefonie, voorlees apparatuur, digitale organizer of memorecorder. Tevens kan er besproken worden...

Hulpmiddelen bij de persoonlijke verzorging

Er zijn verschillende hulpmiddelen. Een voorbeeld hiervan is een make-up/scheerspiegel in verschillende vergrotingen.

Logeerhuis

Visio heeft diverse woonmogelijkheden in Huizen, Weesp en Amsterdam. De accommodaties zijn uiteenlopend van twee gekoppelde eengezinswoningen met een tuin met speeltoestellen tot appartementen waarin men zelfstandig woont.

Lotgenotencontact

In groepsverband wisselt men ervaringen uit en krijgt men erkenning en herkenning van de visuele beperking.

Advies, informatie en voorlichting

Informatie, advies, voorlichting over Visio en over en hulpmiddelen.

Arbeid

Onze arbeidsrevalidatie is gericht op visus gerelateerde problematiek, enkele voorbeelden van vragen zijn: - Ondersteuning en begeleiding naar/in werk - Toeleiding vrijwilligerswerk - Informatie en advies wet- en regelgeving - Begeleiding bij beroepskeuze/studiekeuze - Sollicitatietraining -...

Woonvoorziening (begeleid wonen)

Visio Wonen biedt een breed scala aan ondersteuning: van woonbegeleiding in de thuissituatie en naschoolse revalidatie tot (tijdelijk) verblijf met dag en nacht ondersteuning. De woonvoorziening is voor kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele beperking eventueel in combinatie met...

Cursussen

Wilt u meer weten over onze cursussen? U kunt een programmagids opvragen en de website raadplegen: www.visio.org

Ergotherapie

Ergotherapeuten houden zich bezig met de praktische kant van de revalidatie. Dat houdt in dat ze met u nagaan bij welke activiteiten u in uw dagelijkse leven problemen ondervindt en bij welke activiteiten u ondersteuning wenst. De ergotherapeut kan u leren deze activiteiten op een andere manier...

Hulpmiddelen bij het huishouden

Er zijn diverse hulpmiddelen. Een voorbeeld is een vloeistofniveau-indicator. Door middel van een geluidsignaal of trilling kunt het niveau van de vloeistof bepalen.

Hulpmiddelen bij het verplaasten

Er zijn verschillende hulpmiddelen, waarmee slechtziende/blinde mensen zich zelfstandig en veilig kunnen verplaatsen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een taststok.

Hulpmiddelen bij hobby en vrijetijd

Er zijn verschillende soorten aangepast spelmateriaal, bijvoorbeeld een grote dobbelsteen.

Maatschappelijk werk

Bij individuele begeleiding wordt tijdens twee onderzoeksgesprekken de hulpvraag in kaart gebracht. Vervolgens wordt het hulpverleningsplan opgesteld. Bij de groepsgesprekken voor lotgenoten vindt er een intakegesprek plaats om vast te stellen of een groepsgesprek passend is.

Jeugd 6-18 jaar

Aandoeningen: beperkingen in de visuele waarneming eventueel in combinatie met andere beperkingen. Behandelmethoden: Na de intake en nodige onderzoeken wordt er in overleg met het kind, de ouders en betrokkenen een behandelplan opgesteld. De volgende disciplines leveren een bijdrage: Intaker,...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Vergelijk hulpaanbod