Hulpaanbod van: Ons Tweede Thuis wijkteam Amstelveen Zuid Ambulante ondersteuning

Begeleider en ouders kijken samen wat precies de hulpvraag is. De begeleider geeft de ouders inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het kind. Onder andere via videoopnames. Vervolgens stellen ouders en begeleider samen een plan op met werkpunten. De begeleider geeft steeds concrete adviezen en praktische tips en oefent dit met de ouders.

Meer informatie

Registraties en keurmerken
  • SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
Door wie?

We kijken samen welke ondersteuning het beste aansluit bij jouw hulpvraag. Onze medewerkers zijn hbo-geschoold en hebben hun eigen specialisaties. 

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
Beoogd eindresultaat

Ouders hebben handvatten voor de opvoeding van hun kind(eren).

Duur

Afhankelijk van de behoefte van de ouders en de indicatie die afgegeven is.

Bij het gezin thuis.

Op welke dagen en tijden?

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, eventueel in de vroege avonduren.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Jeugdwet
  • Wijkteam of CJG
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanmelding en vervolgprocedure

Informatie en aanmelding:
Ons Tweede Thuis
afdeling zorgbemiddeling
0297 353872
zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl

Kosten

Eventueel eigen bijdrage volgens landelijke regels.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Nee
Eigen bijdrage

Eventueel eigen bijdrage volgens landelijke regels.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Gezinscoaching
Vergelijk hulpaanbod