Hulpaanbod van: Visio

Visio heeft diverse woonmogelijkheden in Huizen, Weesp en Amsterdam.
De accommodaties zijn uiteenlopend van twee gekoppelde eengezinswoningen met een tuin met speeltoestellen tot appartementen waarin men zelfstandig woont.

Contactinformatie

Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen 088-58 55 700Bovenweg 21276XZ Huizen visio.org

Plan route

Meer informatie

Bezoekadres
Bovenweg 21276XZ Huizen088-58 55 400Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
  • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanmelding en vervolgprocedure

Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met de woonvoorziening van Visio. Na een kennismakingsbezoek kunt u de keus maken om tot de intakeprocedure over te gaan.

Ligging

Visio Wonen Heeft verschillende accomodaties verspreidt over Huizen, Weesp en Amsterdam. Zowel bij, als rondom de woonvoorziening zijn voldoende speelmogelijkheden en het openbaar vervoer is goed berijkbaar.

Begeleiding

Kinderen en jongeren worden ondersteund door begeleiders en assistent begeleiders. Dit zijn ervaren professionals op het gebeid van kinderen en jongeren met een visuele beperking al dan niet in combinatie met een andere verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking.

Doelgroepen

Jongeren met een visuele beperking, Kinderen met een visuele beperking, Volwassenen met een visuele beperking

Doelgroep-toelichting

Visio biedt ondersteuning aan mensen van alle leeftijdsgroepen met een visuele beperking al dan niet in combinatie met een andere verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking.

Aantal slaapkamers

Afhankelijk van de locatie

Aantal slaapplaatsen
  • Meer dan 10 personen: Afhankelijk van de locatie
Faciliteiten

Speelmogelijkheden bij en rondom de woningen. Speeltoestellen in de tuin. Tijdens de opvang worden activiteiten gedaan die van toepassing zijn op de doelgroep van visueel beperkte kinderen.

Aanpassingen in/bij het huis

Aangepast aan mensen met een visuele beperking. Afhankelijk van de locatie ook aan mensen met een lichamelijke beperking.

Kosten

De kosten vallen onder de AWBZ, er is geen sprake van een eigen bijdrage. Wel is er indicatie vereist die wij samen met u kunnen aanvragen bij het indicatieorgaan.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Logeervoorziening
Vergelijk hulpaanbod