Hulpaanbod van: RIBW

Zie de informatie bij soort ondersteuning/begeleiding.

Contactpersoon

Meer informatie

Door wie?

De zorg wordt geleverd door ambulant begeleiders (HBO/MBO).

Soort ondersteuning/begeleiding
  • Overig, namelijk: In onze begeleiding onderscheiden we drie niveaus in onze manier van kijken, denken en doen:
    • het niveau van praktische zorg, waarbij het gaat om aanvullen van wat iemand zelf niet kan;
    • het niveau van verandergerichte zorg, waarbij we ons richten op het aanleren wat iemand nog niet zelf kan;
    • het niveau van vitale zorg, waarbij het gaat om het aanwakkeren van dat wat al in iemand zit. RIBW K/AM is specialist op dat laatste niveau. De begeleiding bouwt voort op de SRH-methodiek gekoppeld aan de uitgangspunten van het herstelconcept. Herstel gaat om het persoonlijke proces waarin mensen met een psychiatrische aandoening de draad weer oppakken en hun leven een nieuwe richting geven. Dat persoonlijke proces staat centraal binnen onze begeleiding. Door oprecht verbinding te maken met iemand, helpen we hem zijn passie (opnieuw) te ontdekken. Samen onderzoeken we vervolgens wat er nodig is om betekenisvol en vitaal aan de slag te gaan. Ervaringsdeskundigen spelen in dit proces een cruciale rol.
Beoogd eindresultaat

Ambulante begeleiding ASS heeft tot doel:
- zorgen dat men psychisch zo goed mogelijk in evenwicht blijft
- ontwikkelen van vaardigheden om individuele (persoonlijke-) doelen te behalen
- leren omgaan met tijden dat het minder goed met hem/haar gaat

Duur

Men krijgt standaard tussen de 2 uur en 4 uur begeleiding in de week. De omvang van de uren waar men recht op heeft staat op het indicatiebesluit vermeld. Indien men (tijdelijk-) meer zorg nodig heeft kunnen hier individuele afspraken over gemaakt worden om dit te realiseren.

Ambulante begeleiding ASS is in de regio Haarlem beschikbaar.

Op welke dagen en tijden?

De begeleiding komt bij de cliënt langs op afspraak en is beschikbaar tussen 8.30 en 21.00. Buiten deze tijden kan men geen gebruik maken van de begeleiding. Afspraken m.b.t. telefonisch contact worden individueel gemaakt met de begeleider.
In geval van crisis dient men contact op te nemen met de crisisdienst van de instelling waar men onder behandeling is.

Kosten

Ambulante begeleiding wordt gefinancierd via de Wmo. U betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ).

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Niet van toepassing
Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is een bedrag per uur, met een maximum afhankelijk van het inkomen.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
Aanmelding en vervolgprocedure

De afdeling Aanmelding en Advies coördineert de instroom van alle nieuwe cliënten binnen RIBW K/AM. U kunt bij deze afdeling terecht voor al uw vragen over ons zorgaanbod, beschikkingen, intakes, zorgzwaarte, wachtlijsten en plaatsing.

Naast de beschikking heeft de afdeling Aanmelding en Advies vaak aanvullende informatie nodig om de zorg te kunnen starten. Het gaat daarbij onder andere om een doorverwijzing van een behandelaar of huisarts (ambulante zorg). We vragen cliënten of hun verwijzers daarom het aanmeldformulier Zorg RIBW K/AM zo volledig mogelijk in te vullen.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Individuele begeleiding
Vergelijk hulpaanbod