Hulpaanbod van: Hans van der Veen bewindvoering voor ouderen

De dienstverlening wordt zorgvuldig met u afgestemd en naar uw wensen geregeld. Als er keuzes gemaakt moeten worden, zetten we de mogelijkheden en hun voor- en nadelen op een rij, waarna u de keuze maakt.

Zoveel mogelijk administratieve en praktische werkzaamheden worden bij u thuis uitgevoerd. Er worden geen persoonlijke of financiële documenten meegenomen.

Meer informatie

Soort ondersteuning/begeleiding
  • thuisadministratie
Door wie?

Zoveel mogelijk werkzaamheden worden door een en dezelfde persoon verricht. Waar specialistische kennis vereist is, schakelen we in overleg met u een specialist in.

Uitvoering van de dienst
  • betaald werk
Beoogd eindresultaat

Ons doel is u in staat te stellen zolang mogelijk met plezier zelfstandig te blijven wonen. Wij willen u daar graag bij helpen.
Goed geordende administratie en financiën geeft u overzicht over uw situatie en dat geeft u rust en zekerheid.

U merkt dat u dingen vergeet, u ontvangt aanmaningen en betalingsherinneringen of na het overlijden van uw partner komt u er alleen voor te staan. Hierdoor wordt u mogelijk onzeker over uw financiën en administratie. 
Die onzekerheid wordt een last. Wij willen die last graag voorkomen en u helpen uw zaken op orde te brengen en te houden. 

Duur

De duur van de dienstverlening is afhankelijk van de zorgvraag.
Het bijhouden van uw administratie - op papier of digitaal - kan langdurig zijn, zolang en intensief als u wenst. We helpen u bij het op orde brengen en houden van de administratie. U kunt het daarna zelf bijhouden maar we kunnen ook afspreken dat we zo af en toe nog even bij langskomen om eventuele vragen te beantwoorden.
Bij (beginnende) dementie zal de dienstverlening blijvend zijn.

Zoveel mogelijk werkzaamheden vinden bij u thuis plaats. U hoeft er niet de deur voor uit, wij komen naar u toe.

Toelichting

Maandag tot en met donderdag, van 9:00- 12:00 uur. Eventueel kan er ook 's avonds of op zaterdag gewerkt worden.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de werkzaamheden en de tijdsinvestering.
Het kennismakingsgesprek (maximaal 1 uur) is gratis.
In de offerte wordt gerekend met een uurtarief tussen de € 40,- - € 55,- (incl. btw).
U krijgt vooraf een prijsopgave en er zijn geen bijkomende kosten. Voordat wij beginnen weet u wat de kosten zijn.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Ja, prijsindicatie:
Eigen bijdrage

De kosten voor onze dienstverlening komen geheel ten laste van degene die van de dienstverlening gebruik maakt.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

U kunt een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Dat kan telefonisch, per mail of schriftelijk.
Ook kan uw thuiszorghulp, arts, mantelzorger of iemand anders ons vragen met u telefonisch contact op te nemen. Binnen enkele dagen wordt u dan gebeld voor het maken van een afspraak.
In het kennismakingsgesprek spreken we af welke hulp u nodig heeft en welke wij kunnen leveren. Na het gesprek ontvangt u een offerte waarin naast de afspraken ook de kosten zijn vermeld. Als we tot overeenstemming komen ondertekenen we de opdracht en is deze bindend.
De werkzaamheden worden verricht voor de prijs zoals afgesproken. Dus geen onverwachte extra kosten na afloop voor meerwerk, reiskosten of iets dergelijks.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Administratieve ondersteuning
Vergelijk hulpaanbod